Kompletní správa a administace pojistných událostí

Flotilový zákazník

Kdo jsme:

Jsme znalecká kancelář specializující se na pojistné události ze všech typů pojištění na motorová vozidla, čelních sklech a majetkového pojištění

Naší srdeční záležitostí jsou zejména škody na osobních vozidlech, motocyklů, nákladních vozidel, autobusů, obytných vozidel, pracovních, zemědělských, stavebních, lesnických strojů a vozidlech složek integrovaného záchranného systému

Co umíme:

 • Prošetřování škodových dějů s ohledem na rozsah poškození, včetně potřebné komunikace s klientem, servisem, makléřem a pojistitelem.
 • Řešení sporů, odborné konzultace, poradenství, revize výše pojistného plnění.
 • Audit škodního poměru klienta
  • U flotilového pojištění stanovujeme a kontrolujeme správnost pojistných částek pro vstup flotil do pojištění.
  • Na základě vyřízených událostí provádíme analýzu škodního průběhu.
  • Doporučíme nastavení vhodného a odpovídajícího způsobu likvidace škod
 • Posouzení obvyklé ceny vozidla při vstupu do pojištění
 • Komunikaci s pojistitelem
  • nastavení pravidel pro zjednodušení spolupráce při likvidaci škody klienta
 • Komunikaci se servisem
  • sazby, slevy rozsah fakturace
 • Komunikace s klientem
  • zmapování obvyklých postupů klienta
  • návrh opatření pro optimalizaci škodního poměru
 • výpočet vzniklé majetkové újmy a ověření všech nároků klienta
  • totální škoda – obvyklá cena i cena zbytků
  • parciální škoda – likvidace rozpočtem i dle doložené faktury
 • řešení sporných situací
  • krácení, ponížení požadovaného plnění
  • odmítnutí plnění
  • stanovení míry účasti na vzniklé škodě

Co Vám nabízíme:

Komplexní správu škod flotilových klientů

Kompletní vyřízení škod, na základě plné moci klientů od uplatnění po výplatu škody vč. přímého jednání s pojišťovnou, komunikace se servisem, zajištění potřebných podkladů apod..

Spolupráce s námi vám zajistí škodní poměr pojištění pod neustálou kontrolou

Přidaná hodnota správy škod firmou Clever Solute:

Škody vyřizované ve vlastní opravně klienta případně rozpočet nákladů:

v rámci podkladů pro vyřízení škody je doložená kalkulace vycházející z norem výrobce se zahrnutím kompletního rozsahu poškození a všech souvisejících pracovních pozic dle technologie opravy dané výrobcem, ceny ND dle nákupu v cenách MOC,  případně při nemožnosti doložení nákupu využita cena MOC  kvalitativně rovnocenných dílů v A kvalitě – tímto zajištěno v každém případě plnění v max. rozsahu odpovídajícím způsobené škodě a uvedení vozidla do původního stavu

Škody vyřizované v neznačkové opravně:

jako podklad pro fakturaci vždy opravci dokládáme v rámci vyřízení škody kalkulaci vycházející z norem výrobce se zahrnutím kompletního rozsahu poškození a všech souvisejících pracovních pozic dle technologie opravy dané výrobcem, ceny dílů dle nákupu v cenách MOC, případně při nemožnosti doložení nákupu ze strany servisu využita cena MOC  kvalitativně rovnocenných dílů v A kvalitě – tímto zajištěno v každém případě plnění v max. rozsahu odpovídajícím způsobené škodě a uvedení vozidla do původního stavu

Škody vyřizované v autorizované opravně:

komunikace se servisem v průběhu opravy a zajištění provedení opravy v kompletním a uznatelném rozsahu opravy – konečná faktura ze servisu vystavena v souladu s tím co akceptuje pojistitel a nedochází tak nikdy ke krácení plnění nad rámec smluvní spoluúčasti

Totální škody:

v rámci vyřízení škody vždy doložen posudek stanovení obecné ceny vozidla a stanovená hodnota zbytků – buď znalecky či nabídkovou aukcí, zajištění objektivního posouzení obecné ceny vozidla s ohledem na všechny parametry, zajištění argumentace a podkladů pro uhrazení v deklarované výši

Vyřízení nároku na zapůjčení – zajištění náhradního vozidla POV příp. dle nároku nebo doložení a vyřízení ušlého zisku:

prokázání nutnosti a účelnosti pro zapůjčení náhradního vozidla, případně vyčíslení ušlého zisku pro nemožnost využití vlastního vozidla

Optimalizace vyřízení škody v souladu s řízením škodního poměru flotily:

v případě bonifikace pojistky na škodní poměr a vlivu na výši pojistného. Komunikace s pojistitelem v případě negativního škodního poměru nalezení způsobů jak vylepšit a minimalizovat tak dopad na zvyšování pojistného – aktivní součinnost při obchodních jednání s pojistiteli-makléři, zajištění auditu a návrh opatření pro optimalizaci plnění z poj. smluv

Předcházení vniku problémových situací případně aktivní participace na vyřízení již vzniklých problémových kauz:

Jak začít? Vyzkoušejte nás!

Jsme přesvědčení o našich kvalitách a proto vám pro ověření potenciálu spolupráce s naší firmou nabízíme zdarma součinnost při řešení problémových škod ( počet dle dohody ), kde vás pojišťovna krátila, kde dle vašeho názoru neproběhla likvidace tak jak měla, či mimo vaše očekávání

Provedeme revizi těchto škod a v případě zjištění pochybení postupu pojišťovny, existence možného dalšího nároku na odškodnění apod. vejdeme do komunikace s pojistitelem a zajistíme správnou likvidaci.

Na základě výsledku se rozhodnete zda vám spolupráce s námi dává smysl a dohodneme se na případné formě spolupráce

Podklady k takové škodě nám můžete zaslat prostřednictvím:

Formulář pro škodu

Kontakt

V případě zájmu o uvedené služby či bližší detail

CleverSolute s.r.o.

Jan Jirásek – jednatel společnosti

Telefon: +420 727 933 598

E-mail: jan.jirasek@cleversolute.cz

Web: www.cleversolute.cz